Η επιχείρησή σας, ανεξαρτήτως μεγέθους, θα επωφεληθεί από την παραγωγικότητα και την ευελιξία που παρέχουν τα Φωτοαντιγραφικά Μηχανήματα Toshiba . Ξεκινώντας από τις βασικές ανάγκες ασπρόμαυρης και χαμηλού όγκου παραγωγής φωτοαντιγράφων, έως και τις πλέον εξειδικευμένες και έγχρωμες ανάγκες υψηλής παραγωγής, με δυνατότητες εκτύπωσης, σάρωσης, αποθήκευσης και δικτυακής επικοινωνίας.

Μπορείτε να απευθυνθείτε στην ProkosGroup για ένα φωτοαντιγραφικό πολυμηχάνημα Toshiba το οποίο θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της επιχείρησης σας.