Υποστηριξη & Επικοινωνια

Θέλετε να επισκευάσετε το laptop/ tablet σας, να μάθετε την πορεία επισκευής και πληροφορίες για το προϊόν σας, να ενεργοποιήσετε την εγγύηση του ή να κατεβάσετε εγχειρίδια καταργημένων οικιακών συσκευών;

Επισκεφθείτε την σελίδα υποστήριξης.

http://www.ideal.gr/support